Broschyrer

Det finns ett flertal broschyrer med mycket och bra information.
Broschyrerna finns att läsa här genom att man klickar på ”HÄMTA BROSCHYR” under respektive text eller hämta hos oss.

Livsarkivet

Att fylla i Livsarkivet underlättar för dina anhöriga när du uttryckt dina önskemål. Här ger du svar på frågor de annars, i många fall, måste gissa sig till.

HÄMTA BROSCHYR
När du vill ta ställning till de svåra frågorna

Ett stöd och vägledning för dig som vill veta mera innan du tar ställning till frågor som rör både livet själv och livets slut.

HÄMTA BROSCHYR
hur gör jag nu

Information till den som just mist en anhörig innan kontakt med en begravningsbyrå är bokat.

HÄMTA BROSCHYR
Begravning – ett minne för livet

Råd från begravningsbyrån

Information om olika praktiska saker som skall göras inför och på begravningsceremonin.

HÄMTA BROSCHYR
BorgeRlig begravning

Information om hur en borgerlig begravning kan utformas.

HÄMTA BROSCHYR
kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

Våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

HÄMTA BROSCHYR
Vid livets slut

Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut.

HÄMTA BROSCHYR
OM DET SAKNAS MEDEL TILL BEGRAVNING

Om den avlidne saknar tillgångar, finns det hjälpa att få.

HÄMTA BROSCHYR
Att förlora ett barn

Där kärlek finns, finns också sorg”
heter broschyren om att förlora ett barn eller en ung person som stått dig väldigt nära.
Här står information som är bra att fundera på inför besöket med begravningsbyrån.

HÄMTA BROSCHYR
Ett stöd för minnet

Att komma ihåg allt vad man skall föra vid ett dödsfall är inte så enkelt när man lever  i sorg. I denna broschyr står det information man vanligast behöver göra när någon har avlidit.

HÄMTA BROSCHYR
Memento Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen.

HÄMTA BROSCHYR
Nedstängning av sociala medier

SBF:s auktoriserade begravningsbyråer erbjuder en tjänst där vi kan avsluta konton i de flesta sociala medier t.ex Facebook, Instragram, Twitter och LinkedIn.

HÄMTA BROSCHYR
Försäkringsinventering

Finns försäkringspengar till begravningen du inte känner till? Vi hjälper Dig att undersöka med försäkringsbolagen. Undersökningen gäller även för levande.

HÄMTA BROSCHYR
Auktorisation

Varför välja en begravningsbyrå som är auktoriserad? Läs mer om er trygghet här.

HÄMTA BROSCHYR