Integritetspolicy (GDPR)

Finns Begravning ser till att din personliga integritet skyddas och strävar efter en hög nivå av

dataskydd. Du skall alltid känna dig trygg när du lämnat oss dina personuppgifter.
Vår integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi använder dessa.

Dina personuppgifter behandlas endast i syfte att fullfölja våra förpliktelser mot dig.
Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Finns Begravning lagrar inget annat än vad som krävs såsom kundnr, namn, adress, telefonnr, betalningsuppgifter, betalningshistorik.

Därför behöver Ni ej lämna Ert godkännande i detta fall.

Kategorier av uppgifter som vi behandlar

Namn, kontaktuppgifter (tex. Adress, telefonnummer och e-post)
Betalningsuppgifter och betalningshistorik

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.
Endast medarbetare som ska uträtta en specifik tjänst (t.ex. fakturering eller kundkontakt), får tillgång till personligt identifierbar information.
De datorer som används för att lagra personligt identifierbar information är driftade i en säker miljö.

Dina rättigheter

  • Du kan när som helst begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.
  • Rätten att bli glömd, du har rätt att när som helst ta bort alla personuppgifter som vi behandlar.
  • Du har rätt att neka till lagring av personuppgifter. Vi behandlar då inte dina uppgifter såvida det inte är på grund av rättsliga anspråk.
  • Du kan när som helst ändra ditt samtycke och vi behandlar då inte längre dina uppgifter.

Säkerhet

Vi utarbetar arbetssätt och rutiner för att personuppgifterna ska hanteras säkert. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att uppfylla angivna ändamål kan ta del av dem.